365 truyện kể cho bé trước khi đi ngủ

Bài thơ Dỗi cơm

Dỗi cơm
Dỗi cơm

Đi chơi về hơi muộn

Bị bố mắng mấy câu

Thế là cu Tý… dỗi

Đi nằm, kêu nhức đầu!

Cơm bưng ra, me goi

Tý nhất định không ăn

Gần 9 giờ mới đói

Bụng Tý quắn quằn quăn!

Lúc đó, Tý mới hối

Thấy dỗi hại quá trời

Chả lẽ vét cơm nguội

Xấu hổ chết mất thôi!

May bạn Tý đến hỏi

Theo bạn, Tý lẻn ra

Bí mật vào hàng bánh

Chén tới chiếc… thứ ba!

Đang nhai nhai, nuốt nuốt

Ối! Cái Tèo chạy qua

ề ngay, “tâu” bố mẹ:

– Hí hí! Anh… ăn quà! )

NGUYỄN ĐÌNH QUẢNG (95 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội)