Sự tích mặt trăng (Truyện cổ Grimm)
Truyện cổ grimm

Sự tích mặt trăng (Truyện cổ Grimm)

Truyện Sự tích mặt trăng Sự tích mặt trăng là truyện cổ Grimm, kể về nguồn gốc của mặt trăng nhưng chúng ta vẫn thấy ngày nay, do được thánh Pétrus mang từ dưới địa ngục lên trời. Đất nước này có từ hồi mới khai thiên lập địa, ở đây ban đêm trời tối đen […]