Sự tích Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm)
Nuôi dạy con Truyện cổ tích

Sự tích Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) – Truyện truyền thuyết Việt Nam

Sự tích Hồ Gươm (Hồ Hoàn Kiếm) – Truyện truyền thuyết Việt Nam về lịch sử hồ Gươm – Hà Nội, Rùa thần, gươm báu và anh dùng dân tộc Lê Lợi. Thời xưa, giặc Minh tàn bạo đến cướp nước ta. Chúng cướp của giết người, đốt nhà, khắp nơi nhân dân ta rất khổ cực. […]