365 truyện kể cho bé trước khi đi ngủ

Ruồi con mượn đuôi

Nội dung truyện

Có một chú Ruồi nọ, nhìn thấy mọi người ai cũng có đuôi, trông mới đẹp làm sao, thế là nó cũng muốn mượn cái đuôi củ người khác để gắn thử lên người mình xem thế nào.

Nó liền bay đến ben bờ sông, nhìn thấy dưới sông có một chú Cá và một chú Tôm, cả hai đều có đuôi cả. Ruồi liền bay tới, mượn đuôi của Cá. Cá nói: “Không được, không được! Tôi không thể cho bạn mượn đuôi được. Bạn nhìn xem, khi tôi muốn bơi sang trái thì tôi phải lái đuôi sang phải. Ngược lại khi tôi muốn bơi sang phái bên phải thì tôi phải vẫy đuôi sang trái. Muốn bơi lội dưới nước thì tôi không thể thiếu chiếc đuôi được.!”

Ruồi lại bay tới chỗ Tôm và nói

: “Anh Tôm ơi, cho tôi mượn đuôi của anh được không?”. Không được, không được! Tôi không thể cho anh mượn đuôi được. Cái đuôi của Tôi vừa to vừa khỏe. Khi muốn đi đâu, tôi chỉ quẫy đuôi một cái là cơ thể sẽ lao về phía trước, đến ngay nơi đó. Tôi không thể cho bạn mượn đuôi được.”

Sau đó, Ruồi lại bay vào rừng mượn đuôi của Chim Gõ kiến, Gõ kiến nói: “Chiếc đuôi của tôi dùng để tựa vào thân cây, giống như một cái ghế tựa, có nhưu thế tôi mới có thể ngồi vững để trị bệnh cho cây được chứ. Tôi không thể cho bạn mượn đuôi được đâu.”

Ruồi lại bay đi. Nó nhìn thấy Nai mẹ, bèn bay tới mượn đuôi của Nai. Nai mẹ trả lời: “Không được đâu, nếu tôi cho bạn mượn đuôi thì sẽ làm lạc mất conc ủa mình ngay. Khi chúng tôi gặp phải dã thú trong rừng, nai con sẽ theo cái đuôi của tôi và có thể nhanh chóng tìm thấy mẹ!”

Ruồi con lại bay đi. Lần này nó gặp một con cáo. Chiếc đuôi của Cáo mới đẹp làm sao. Ruồi nói với Cáo: “Này bạn Cáo ơi, bạn cho tôi mượn đuôi đi!” “Không, không được! Nếu không có chiếc đuôi này tôi sẽ không sống được mất. Khi bị chó săn truy đuổi, nếu tôi muốn chạy sang bên phải thì sẽ vẫy đuôi sang bên trái, chó Săn nhìn thấy tôi vẫy đuôi sang trái sẽ tưởng tôi sang trái và đuổi theo bên đó. Nhờ đó mà tôi có thể chạy thoát.”

Ruồi con mượn đuôi
Ruồi con mượn đuôi

Ruổi chỉ còn cách bỏ đi, bỗng nó nhin thấy một bác bò vàng, thế là liền bay tới mượn đuôi. Nó bắt chuyện với Bò vàng nhưng Bò vàng không trả lời. Bỗng nhiên bò quẫy đuôi một cái thật mạnh, quật ngay vào người Ruồi khiến nó đau điếng. Lúc đó, Bò vàng cười nói:” Cái đuôi này của tôi chính là để đánh Ruồi đấy!”

Trò chuyện cùng bé

Ruồi mon men đến mượn đuôi của bác Bò vàng, và kết quả nhưu thế nào? Chiếc đuôi của mỗi loài đều có những đặc điểm và công dụng khác nhau, không thế nào cho các loài khác mượn được. Các bé còn biết chiếc đuôi của con vật nào và công dụng của chúng không?