Truyện cổ tích

Ông lão đánh cá và chiếc bình thần

Nội dung truyện Ông lão đánh cá và chiếc bình thần

Ngày xưa có một ông lão làm nghề đánh cá, ông có quy định mỗi ngày chỉ đánh 4 mẻ lưới.

Một hôm đi đánh cá, mẻ lưới thứ nhất kéo lên là một con chim đã chết. Mẻ lưới thứ hai là một cây gậy. Mẻ lưới thứ 3 là vỏ ốc và cỏ. Ông thất vọng, chán chường. Đến mẻ lưới thứ tư ông kéo lên được một chiếc bình, chiếc bình này có nắp đậy thật chặt. Ông lão nghĩ thầm có lẽ đây là bảo bối, liền mở ra xem bên trong chiếc bình có gì không? Nhung thật đáng buồn bên trong bình trống rỗng không có gì cả.

Ông lão đánh cá và chiếc bình thần
Ông lão đánh cá và chiếc bình thần

Tuy nhiên lúc sau bên trong chiếc bình tỏa ra một làn khói, rối biến thành một vị thần và nói với ông lão: “Tôi bị nhốt trong bình đã 400 năm rồi, 300 năm trước tôi đã thề rằng: “Ai mở chiếc bình cứu thoát tôi, tôi sẽ làm cho người đó trở thành quốc vương, nhưng không ai cứu tôi. Đến 200 năm gần đây, tôi lại thề rằng: “Tôi sẽ giúp cho người cứu được tôi có được một số tiền không bao giờ hết nhưng vẫn không có ai. 100 năm sau này tôi lại nói răng: “Ai cứu được tôi, tôi sẽ cho người đó ba điều ước. Thế nhưng vẫn không ai cứu!”. Bây giờ tôi thề rằng: “Ai cứu tôi tôi sẽ bắt người đó là nô lệ cả đời, vì vậy tôi phải bắt ông!”

Ông lão đánh cá liền nói: “Người nói dối, thân hình của ngươi lớn như vậy làm sao có thể sống trong một chiếc bình nhỏ như thế này!”. Gã thần kia đáp: “Ta có phép thuật”. Ông lão đánh cá liền nói: “Vậy ngươi hãy chứng minh bằng cách chui vào trong bình cho ta xem nào!” Gã người kia liền chui vào trong bình để chứng minh.lập tức ông lão đậy chặt nắp bình lại và vứt xuống biển. Thật đáng đời cho kẻ ác độc.

Ý nghĩ truyện Ông lão đánh cá và chiếc bình thần

Qua câu truyện các em có nhận thấy rằng ông lão đánh cá là một người tốt không? ông làm nghề đánh cá tuy nhiên ngày ông chỉ đánh 4 mẻ lưới chứ ông không tham lam. Ông còn cứu vị thần trong chiếc bình. Tuy nhiên, vị thần trong đó vì không biết nhớ ơn người đã cứu giúp mình nên đã bị cho quay lại chiếc bình và không bao giờ ra ngoài được nữa. Các bé hãy nhớ là sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn và cũng nhớ cảm ơn người đã giúp đỡ mình nhé!

Đọc thêm truyện khác

Sự tích cây chu đồng