Nuôi dạy con

Mèo đen đãi khách

Mèo đen rất hiếu khách , nó thường xuyên mời các bạn mèo khác tới ăn cơm. Lần nào Mèo đen cũng tiếp đãi mọi người ăn uống no say. Một hôm, Mèo đen gặp Sơn Dương, nó cũng nhiệt tình mời Sơn Dương tới nhà mình chơi.

Đến giờ ăn cơm. Mèo đen bày một bàn toàn thức ăn ngon, có thịt chuột sốt cà chua, đầu cá rán, cá hồi hấp…Tóm lại toàn là những món mà mèo và các bạn mèo thích ăn nhất.

Sơn Dương vừa ngồi xuống, Mèo liên đến mời nó :”Anh bạn, đừng khách sáo, cứ ăn tự nhiên!”. Nói xong, Mèo đen cầm một miếng thịt Chuột ăn ngon lành. Sau khi ăn xong thịt Chuột sốt cà chua. Mèo đen phát hiện Sơn Dương vẫn ngồi im ở đó, không ăn gì cả.

“Này! Sao anh không ăn gì cả? Mèo đen hỏi Sơn Dương.

“Chuyện này…..” Sơn DƯơng định nói rồi lại thôi.

Mặc dù Sơn dương rất lịch sự nhưng cuối cùng không chống được lại với cái bụng đói đang sôi òng ọc. Sơn Dương đành phải nói thật : “Tôi không ăn cá và Chuột!”

“A! Tôi hiểu rồi!”. Mèo đen vỗ đầu, chợt hiểu ra vấn đề. Nó lập tức đưa Sơn Dương ta vườn hoa, ở đó có một bãi cỏ xanh non tươi. Lúc này Sơn DƯơng đã đói lắm rồi nên nó vui sướng chạy ngay tới bãi cỏ. ĐỒng thời kêu “Be …Be” để cảm ơn sự tiếp đãi thịnh tình của Mèo đen.

Bài học trưởng thành

Trong giao tiếp. Người được yêu mến là người biết rằng ai cũng có cá tính và sở thích riêng. Đồng thời biết chấp nhận sự khác biệt này. Nếu cứ ép người khác phải làm theo cá tính và sở thích của mình thì sẽ mất đi tất cả bạn bè.