365 truyện kể cho bé trước khi đi ngủ

Dê con thích húc

Câu truyện Dê con thích húc nói về một chú dê nhỏ có đôi sừng nhọn, thay vì để bảo vệ mình thì chú dê lại đi cà khịa với mọi người.

Dê con thích húc
Dê con thích húc

Một chú Dê con có một đôi sừng bé tẹo tèo teo nhưng lại hay cà khịa với mọi người:
– Tôi muốn húc. Ta húc nhau một cái chơi nào!
– Để ta yên! Bác Gà Trống tây nói rồi trịnh trọng tránh sang một bên. Chú Dê con lại lân la đến gây sự với Lợn con:
– Ta húc nhau chơi nào!
– Lui ra cho tớ làm việc. Lợn con đáp rồi tiếp tục quào đất.
Dê lại chạy đến chỗ bác Cừu già:
– Bác húc nhau với cháu không?
Đi chỗ khác chơi! Bác cần khẩn khoản. Bác đang mệt, để bác nghỉ ngơi.
– Nhưng cháu muốn húc! Thôi, ta cứ húc nhau một cái đi!
Bác Cừu già không nói gì, lẳng lặng đi ra chỗ khác nằm.
Dê nhìn thấy một chú Chó con, nó liền xán lại:
– Ta húc nhau một cú xem nào!
– Nào, bắt đầu! Chó con hăm hở cắn ngay vào chân Dê một cái đau điếng.
– Ối, hượm đã! Dê ta bật khóc. Tớ bảo húc nhau, thế mà cậu làm gì thế?
– Nhưng tớ thì chỉ muốn cắn! Chó con đáp rồi bồi thêm cho Dê con một miếng rõ đau nữa.
Dê con sợ quá co cẳng chạy. Từ đó Dê con chừa hẳn cái thói thích gây sự với mọi người.

Trò truyện cùng bé

Thay vì có đôi sừng nhọn để bảo vệ mình thí chú dê con lại kiêu căng đem đi dọa nạt, cà khịa người khác. Sau cùng chú dê con đã bị Chó con cắn lại và Dê con đã nhận ra cái sai của mình. Từ đó về sau Dê con không bao giờ như thế nữa. Bé có sức khỏe có sức mạnh thì hãy để bảo vệ mình và giúp đỡ người khác chứ đừng đi gây sự với bạn bè nhé!

Bài thơ Dê con

Bà nuôi chú Dê
Bà nuôi chú Dê
Chú Dê màu xám
Bà cho Dê ăn
Bà cho Dê uống
Bà yêu Dê lắm
Dê kêu “Be be”

( thơ sưu tầm)

Đọc thêm truyện ======> CHÓ SÓI VÀ BẢY CHÚ DÊ CON

—–truyenchobe.com—