365 truyện kể cho bé trước khi đi ngủ

Bài thơ bé học luật giao thông

Bài thơ bé học luật giao thông
Bài thơ bé học luật giao thông

Sân trường đầy nắng

Vui quá bạn ơi

Chúng em vui chơi

Giao thông giữa phố

Ngã tư mới mở

Đèn hiệu bật lên

Đèn xanh đi liền

Đèn đỏ dừng lại

Đèn vàng chớ ngại

Chờ nhé bạn ơi

Cũng học cùng chơi

Theo lời cô giáo.

—truyenchobe.com—