trứng của ai
Nuôi dạy con

Trứng của ai

Trên một sườn núi nọ, có một ngôi nhà lợp bằng rơm rạ, đó chính là nhà của gà mẹ và những chú gà con. Một hôm, những chú Gà con chơi đùa ở ..