1001 truyện giúp bé rèn thói quen tốt

Sư tử, cáo và hươu

Sư tử, cáo và hươu
Sư tử, cáo và hươu

Sư tử bị ốm, nó nằm trong hang bất động và không tìm được thứ gì ăn. Do vậy, nó nhờ cáo lừa con hươu to nhất trong rừng đến hang của nó. Cáo đi vào rừng, nhìn thấy một con hươu rất to, nó liền gia vờ thân thiết nói: “Quốc vương sư tử của chúng ta bị bệnh sắp chết rồi, ngài ấy đang xem xét xem ai có thể kế thừa ngôi vị của ngài. Suy đi tính lại, ngài thấy anh là người có hình dáng quý tộc, sức khỏe dồi dào, là người thích hợp nhất. Anh hãy mau đến chỗ sư tử đi!”.

Hươu nghe những lời đường mật của cáo, vô cùng vui mừng đi đến hang sư tử. Nó vừa bước vào hang động của sư tử, sư tử liền lao ra về lấy nó. Dùng móng vuốt chộp lấy tai hươu. Hươu ra sức quẫy đạp mới thoát khỏi móng vuốt của sư tử.

Thấy miếng mồi bỏ chạy, sư tử không cam tâm, nó lại sai các đi ng di lao tìm hươu. Hươu vừa trông thấy cáo đã tức giận nói: “Anh còn mặt mũi gặp tôi sao!”. Cáo lắc đầu, giả vờ ra vẻ đáng tiếc nói với hươu: “Sư tử nắm tai anh là muốn nói với anh những việc liên quan đến kế vị ngôi vua.

Bây giờ sư tử đang rất tức giận, muốn truyền ngôi cho sói đẩy. Nếu anh đích thân đến cầu xin sư tử, có thể sư tử sẽ thay đổi ý định”. Một lần nữa, hươu lại bị mắc lừa. Nó bước vào hang và bị sư tử nhảy lên, cắn đứt cổ họng nó. Con sư tử tham lam ăn hết sạch cả xương và nội tạng của hươu. Cáo chỉ ăn trộm được cái đầu của hươu. Sư tử ăn xong liền hỏi cáo: “Này, đầu của hươu đâu rồi?”. Cáo nói với sư tử rằng hươu làm gì có đầu óc, vì thế nó mới ngu ngốc tự đến cống nộp mình cho sư tử chứ.

Bài học

Một số người ham hư vinh, không phân biệt thật giả, cuối cùng chỉ chuốc họa vào thân

Hươu cao cổ và ngựa vằn (Phạm Thanh Cải)

Chú hươu cao cổ đi chơi
Gặp ngay chú ngựa trên đồi cây xanh.

Hươu thì cao lớn lênh khênh
Cười rằng: “Kìa ngựa, sao anh lại lùn?

Cổ anh ngắn chũn, ngắn chùn
Tôi đây cao cổ, đẹp hơn anh nhiều!”

Ngựa rằng: “Anh thật tự kiêu,
Anh mà lại dám nhận liều rằng xinh,

Anh xem ở khắp núi xanh

Có ai cao vổng như anh thế này!”

Hươu rằng: “Cao cổ mới hay!”

Ngựa rằng: “Cãi cối, cãi chày làm chi!”
May mà gặp chú chim ri

Đứng ra phân giải không thì gay to!

—truyenchobe.com—