Truyện cổ tích

Jorinde và Joringel

Truyện cổ Grimm Nội dung câu truyện Jorinde và Joringel : Ngày xửa ngày xưa có một lâu đài cổ nằm sâu giữa một khu rừng rộng lớn rậm rạp. Sống trong lâu đài là một mụ phù thủy độc ác. Ban ngày thì mụ biến thành một con mèo hiền lành, có khi mụ […]

Sáu người hầu
Truyện cổ tích

Sáu người hầu

Nội dung truyện sáu người hầu: Xưa có một bà hoàng hậu già, vốn là một mụ phù thủy. Mụ sinh được một con gái đẹp vào bậc nhất trên đời. Nhưng mụ vốn chỉ tìm cách hại người nên mụ vẫn bảo: Ai đến cầu hôn cũng phải làm một việc đã, làm được […]